Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Novela zákona o DPH prináša od roku 2020 novú právnu úpravu týkajúcu sa reťazových obchodov, call-off stock režimu či zníženie sadzby DPH na 10 % na niektoré potraviny, noviny, tlač a periodiká. Podrobný prierez týmito a ďalšími novinkami, ktoré majú oproti minulému roku zasiahnuť účtovnú prax v oveľa väčšom, vám prinášame vo videoškolení s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

Pre kompletný sumár zmien v daňových zákonoch určite neprehliadnite videoškolenie s Ing. Vladimírom Ozimým zamerané na novelu zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020.

Obsah kurzu

  • Rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou DPH
  • Registračná povinnosť
  • Režim call of stock
  • § 8a ZoDPH, § 11a ZoDPH
  • Zavedenie princípu priradenia prepravy v reťazovom obchode
  • Zmeny pri tvorbe základu dane
  • Oslobodenie od dane pri medzinárodnom obchode v colnom sklade
  • Zdanenie služieb na investičnom majetku
  • Zmeny v oblasti služieb CK
  • Zmeny v oblasti podania súhrnného výkazu ...

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor