Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE: Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ak sa nemôžete zúčastniť školenia, prinášame vám podrobný prehľad zmien v zákone o dani z príjmov aj vo forme videoškolenia. O novinkách, ktoré majú už v nasledujúcom účtovnom období zaviesť kategóriu mikrodaňovníkov, znížiť sadzbu dane z 21 % na 15 % pre menšie spoločnosti a živnostníkov, zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pozmeniť pravidlá pre odpočítavanie daňovej straty, a o mnohom ďalšom vám porozpráva uznávaný daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Pre kompletný sumár zmien v daňových zákonoch určite neprehliadnite videoškolenie s Ing. Vladimírom Ozimým zamerané na novelu zákona o DPH od 1. 1. 2020.

Obsah kurzu

 • Zmeny v oblasti nezdaniteľnej časti FO
 • Sadzba dane u PO
 • Preddavky na daň z príjmov
 • Zmeny v základných pojmoch
 • Zmeny v oblasti príjmov zo ZČ
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Oslobodené príjmy u FO a PO
 • Oslobodený príjem z predaja CP
 • Zmeny v § 17 ZDP
 • Zmeny v § 17 ZDP
 • § 20 ZDP
 • Zmeny v oblasti nedaňových výdavkov
 • § 30c ZDP
 • Zmeny registračných princípov podľa § 49a ZDP od 1.1.2021

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor