Detail kurzu

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020 - Žilina - Ing. Peter Gallovič

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aktuálne novelizácie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Obsah kurzu

- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a plánované zmeny

- Základné pojmy – zmeny a nové

-  Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, nové zákazy, zmeny v povinnostiach povinnosť výkupní a zberní, podmienky školského zberu

-  Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností

-  Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava

-  Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava

-  Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava

-  Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva

-  Správne delikty – prehľad

-  Prechodné ustanovenia platnosti zákona

-  Doplnenie a úprava príloh

-  Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať