Detail kurzu

Leadership s DiSC® - lepšie porozumenie seba a kolegov

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Osobnostná typológia využiteľná pri vedení každého tímu. Vďaka DiSC® získate lepšie porozumenie seba a druhých a podnety, ako optimalizovať svoj štýl vedenia a komunikácie, maximalizovať využitie potenciálu spolupracovníkov a budovať lepšie pracovné prostredie.

Obsah kurzu

Môj osobnostný DiSC® profil

 • Popis mojej najsilnejšej DiSC dimenzie a ako interagujem s ostatnými typmi.
 • Charakteristika a popis jednotlivých typov (D-i-S-C).
 • Silné a slabé stránky jednotlivých typov, v čom sú prínosom, s čím majú problém.
 • Zameranie, motivátory, komunikačné štýly jednotlivých typov.

Ako identifikovať jednotlivé typy podľa správania

 • Podľa čoho je možné rámcovo rozpoznať typ osobnosti spolupracovníkov a kolegov.
 • Praktické príklady.

Interakcie lídra s rôznymi typmi spolupracovníkov

 • Interakcie podľa typu osobnosti lídra a spolupracovníka.
 • Vplyv na komunikáciu so spolupracovníkmi a komunikačný štýl.
 • Ako sa interakcie jednotlivých typov prejavujú pri spolupráci.
 • Čo je potrebné mať na mysli a čomu sa vyvarovať pri vedení jednotlivých typov.

Ako jednotlivé typy viesť

 • Základná motivácia jednotlivých typov v pracovnom prostredí.
 • Požiadavky na pracovné prostredie – čo ktorému typu najviac vyhovuje.
 • Pod akým správaním nadriadeného najlepšie pracujú.
 • Čo sa potrebuje ktorý typ „naučiť/pochopiť“, (čo mu nie je vlastné).
 • Čo môže líder urobiť pre podporu a zvýšenie efektivity pracovníkov.

Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov

 

Ako prework si vyplníte osobnostný dotazník (online), na základe ktorého získate svoj osobný DiSC® profil.

Cieľová skupina

Osobnostná typológia využiteľná pri vedení každého tímu. Vďaka DiSC® získate lepšie porozumenie seba a druhých a podnety, ako optimalizovať svoj štýl vedenia a komunikácie, maximalizovať využitie potenciálu spolupracovníkov a budovať lepšie pracovné prostredie.
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor