Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom kurzu je osvojiť si manažérske techniky a nástroje, ktoré umožnia vytvoriť stimulujúce pracovné prostredie s cieľom rozvíjať kreativitu jednotlivcov a tímov.

Kreativita patrí medzi najviac oceňované schopnosti zamestnancov, nakoľko prináša inovatívne riešenia, má pozitívny vplyv na podnikovú klímu a zvyšuje konkurencieschopnosť podniku. Manažér, ktorý dokáže kreativitu u zamestnancov nielen oceniť, ale aj rozvíjať, je pre podnik veľkým prínosom.

Obsah kurzu

Význam kreativity u jedinca a vo firemnom prostredíVplyv firemnej kultúry na úroveň kreativity v podnikuBariéry motivácie a tvorivostiKreatívny manažér/líderStimulujúce pracovné prostredieSkupinové a individuálne metódy generovania nápadovTvorivý prístup k riešeniu problémov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre majiteľov podnikov, manažérov a riadiacich pracovníkov vyšších, stredných a nižších stupňov, ako aj pre personalistov, ktorí sa chcú naučiť využívať moderné  nástroje a techniky vedenia ľudí.  

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Kontrišová
+421 2/501 177 02
barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie




Organizátor