Detail kurzu

Platobné karty I - Vydávanie, prijímanie, legislatíva

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o kartovom biznise, vysvetliť fungovanie kartovej schémy a úlohy, ktoré zohrávajú jej účastníci. Vysvetliť úlohu a fungovanie výmenných poplatkov a dôvody ich regulácie. Vysvetliť priebeh spracovania kartovej transakcie a jej zúčtovanie z pohľadu banky, držiteľa karty a obchodníka. Vysvetliť, čo pokrýva bezpečnosť kartových transakcií a kam smeruje budúcnosť používania platobných kariet.

Obsah kurzu

  1. História a súčasnosť platobných kariet
  2. Vydavateľ kariet
  3. Prijímateľ kariet
  4. Kartová schéma
  5. Výmenné poplatky – výber hotovosti & platba kartou
  6. Kartová transakcia – priebeh, typy transakcií
  7. Zúčtovanie transakcií – s kartovou schémou, držiteľom, obchodníkom
  8. Bezpečnosť kartových transakcií – magnetický prúžok, čip&PIN, 3DSecure
  9. Budúcnosť kariet a kartových transakcií

Cieľová skupina

Seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet.  Účastníkmi môžu byť aj pracovníci, ktorí zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s platobnými kartami.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor