Detail kurzu

Popis kurzu

Definujte problém, vykonajte nápravu a odstráňte jeho príčinu v 8 krokoch

Obsah kurzu

8D metóda je štruktúrovaný proces riešenia problémov a reklamácií, ktorý pomáha včasnému a úplnému vyriešeniu problému formou analýzy jednotlivých krokov až po analýzu koreňových príčin. Metóda býva často vo firmách  podceňovaná, hoci je veľmi dobrým nástrojom pre systematické riešenie externých ale aj interných problémov a zároveň podporuje filozofiu nulového počtu chýb. Na školení Vás oboznámime s riadením reklamačných procesov a naučíme Vás túto metódu efektívne používať. Predstavené budú podporné nástroje pri analýze 8D ako 5Why, Ishikawa a Poka Yoke. Vyhodnotíme účinnosť nápravných opatrení a definujemeokamžité ako aj dlhodobé preventívne opatrenia. V konečnom dôsledkusprávne použitie tejto metódyzníži firemné náklady na reklamácie a zvýši zisk Vašej spoločnosti.

Cieľová skupina

pracovníci z oblasti riadenia kvality, výroby, vývoja, konštrukcie, nákupu, predaja, servisu a zákazníckeho servisu
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948150356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor