Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s oblasťou FinTech a inováciami na základnej úrovni. Účastník porozumie aktuálnym moderným trendom vo finančnej oblasti najmä z vecného a metodického hľadiska. Pojem „FinTech“ je vo svojej podstate skrátenie  a spojenie slov - financie a technológie. Ide o prepojenie správy a vedenia financií s technologickým sektorom, ktorý zahŕňa: internet, mobilné a sociálne technológie, big data, umelú inteligenciu, crowdfunding, blockchain a mnoho ďalších. Ide o všetko to, čo prispieva k inovácii súčasného finančného systému. Seminár poskytne úvod do danej problematiky, ktorú ďalej rozvádza podľa jednotlivých podkategórií.

Obsah kurzu

Časť 1: (R) evolúcia vo Finančnom sektore

Blok A – Úvod do problematiky

 • Úvod do FinTech problematiky
 • História FinTech fenoménu
 • Prvky napomáhajúce rozšíreniu FinTech fenoménu vo svete

BLOK B – Klasifikácia a rozdelenie

Základná typológia FinTech spoločností

 • Top FinTech autori a „influenceri“
 •  FinTech fenomén podľa histórie a geografie
 •  FinTech a Slovensko

BLOK C – Digitálne banky/Challenger banks

 • Príčiny úspechu digitálnych hráčov
 • Google, Apple, Facebook, Amazon (bank?)
 • Open banking
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

BLOK D – Platby

 • PSD2 a dopady na platobné služby
 • Nové trendy v platbách a v ecommerce
 •  Výzvy (doma a v zahraničí)

 

Časť 2: ďalšie odvetvia

Blok E – Úvod do blockchain a kryptoaktív

 • Čo je blockchain
 •  Kryptoaktíva
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok F – Úvod do crowdfundingu

 • História crowdfundingu
 •  Typológia
 •  Praktické príklady
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok G – Insurtech

 • Čo je Insurtech
 • Praktické príklady
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok H – Regtech, Legaltech, Suptech

 • Regtech
 • Legaltech
 • Suptech

Blok I – Spôsoby financovanie FinTech, hlavné bariéry

 • Spôsoby financovania FinTech
 • Hlavné bariéry
 • Typický slovník pre rôzne štádiá FinTech projektov
 • Riziká, výzvy a budúcnosť

Cieľová skupina

Zamestnanci finančného sektora, ktorí chcú získať a rozšíriť si základné teoretické vedomosti ohľadom finančných inovácií a technológií. Seminár poskytne všeobecné základné pojmy, vysvetlenie a prehľad aktuálnych trendov vo svete a na Slovensku.

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor