Detail kurzu

on - line jazykové kurzy angličtiny

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Kurz všeobecnej angličtiny – skupinové kurzy - kurzy pre verejnosť - odporučená frekvencia dva krát týždenne po dve vyučovacie hodiny , individuálne kurzy / podľa potreby klienta / , firemné kurzy / podľa požiadaviek klienta /

Zaradenie do výučby na základe vstupného testu na stránke www.aveducation.sk. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre. skupinové kurzy otvárame s min. počtom 5 účastníkov

V prípade individuálnych a firemných kurzov vyučovanie podľa potrieb klienta, cena za vyučovaciu hodinu bude dohodnutá pri osobnom rozhovore.

aj online formou

Obsah kurzu

Lekcie budú pripravované vyučujúcimi angličtiny tak, aby zodpovedali učebnému plánu jednotlivých vedomostných stupňov.

Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Cieľová skupina


dospelí a mládež od 15 rokov – pre začiatočníkov, mierne aj stredne pokročilých

výučba z pohodlia domova

Certifikát certifikát Akadémie vzdelávania, príp. potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

zľavy 5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
0910114330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor