Detail kurzu

Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2020 - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede či množstvo užitočných daňových trikov.

Termín školenia, ktorý sa koná dňa 16. 9. 2020, budeme vysielať naživo aj vo forme online webinára. 

Obsah kurzu

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program
 • Automobil v kocke od roku 2020 aj zo zmenami v zákone o dani z príjmov a DPH:
  • formy obstarania MV kúpou, na úver, finančný prenájom, operatívny leasing
  • zaradenie motorového vozidla – zákonné podmienky na zaradenie MV
  • odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
  • luxusné MV v obchodnom majetku daňovníka a prenajaté MV u daňovníka
  • prenajímateľ MV a uplatnenia práva na odpisy (vrátane luxusných MV)
  • predaj motorového vozidla a daňový dosah uplatnenia zostatkovej ceny
  • škoda na motorovom vozidle a daňový dosah (opravy, totálna škoda, krádež)
  • prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok ako paušalizácia zdanenia zamestnanca, kniha jázd, spotreba PHL
  • právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
  • používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH
  • predaj motorového vozidla z pohľadu DPH, bezplatné dodanie, nepeňažný vklad do svojej spoločnosti, prevod do osobného užívania a DPH
  • povinnosť sledovať pomer používania MV a kniha jázd

 

 • Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
  • dodanenie záväzkov pri ich nesplácaní a právo zahrnúť ich do základu dane po zaplatení
  • opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
  • zmarená investícia
  • zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020

 

 • Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 (tretí blog) – daň z pridanej hodnoty:
  • reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
  • princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
  • bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
  • oprava základu dane u cestovných kancelárií

 

 • Stručný rešerš, čo nás čaká v oblasti dane  z príjmov a DPH od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok  obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 PROFIL LEKTORA: 

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma ...

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať