Detail kurzu

Webinár: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2020 - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od Ing. Vladimíra Ozimého. Počas tohto netradičného webinára vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku, ktoré namieša váš obľúbený daňový poradca podľa aktuálne najvyhľadávanejších otázok súvisiacich s danou problematikou v praxi. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a získajte aj vy praktické odpovede či množstvo užitočných daňových trikov.

Uvedený webinár bude súbežne prebiehať ako živé fyzické školenie v Žiline. Prihlásiť sa môžete TU.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
 • Záznam z webinára počas 30 dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Program

 • Automobil v kocke od roku 2020 aj zo zmenami v zákone o dani z príjmov a DPH:
  • formy obstarania MV kúpou, na úver, finančný prenájom, operatívny leasing
  • zaradenie motorového vozidla – zákonné podmienky na zaradenie MV
  • odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
  • luxusné MV v obchodnom majetku daňovníka a prenajaté MV u daňovníka
  • prenajímateľ MV a uplatnenia práva na odpisy (vrátane luxusných MV)
  • predaj motorového vozidla a daňový dosah uplatnenia zostatkovej ceny
  • škoda na motorovom vozidle a daňový dosah (opravy, totálna škoda, krádež)
  • prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok ako paušalizácia zdanenia zamestnanca, kniha jázd, spotreba PHL
  • právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
  • používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH
  • predaj motorového vozidla z pohľadu DPH, bezplatné dodanie, nepeňažný vklad do svojej spoločnosti, prevod do osobného užívania a DPH
  • povinnosť sledovať pomer používania MV a kniha jázd

 

 • Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
  • dodanenie záväzkov pri ich nesplácaní a právo zahrnúť ich do základu dane po zaplatení
  • opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
  • zmarená investícia
  • zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020

 

 • Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 (tretí blog) – daň z pridanej hodnoty:
  • reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
  • princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
  • bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
  • oprava základu dane u cestovných kancelárií

 

 • Stručný rešerš, čo nás čaká v oblasti dane  z príjmov a DPH od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 


Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma ...

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor