Detail kurzu

ISO 14001:2015 interný audítor

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Ochrana životného prostredia v organizácii - skúsený školiteľ a interný audítor s viac ako 13-ročnou praxou z výrobných závodov na Slovensku a Veľkej Británii v oblastiach ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011, držiteľ osvedčenia "vedúci externý audítor ISO 14001 podľa CQI IRCA"

Obsah kurzu

Predstavenie požiadaviek podľa ISO 14001:2015 a základných míľnikov pre nasadenie systému manažmentu životného prostredia v praxi. Inštrukcie pre integráciu do existujúcich systémov manažérstva kvality.

Cieľová skupina

interní audítori a pracovníci zodpovední za výkon interných auditov v systéme environmentálneho manažmentu
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
Organizátor