Detail kurzu

Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie - RNDr. Jana Motyčková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ak si potrebujete prejsť s odborníkom aktuálne možnosti a pravidlá týkajúce mzdových príplatkov, dovoleniek, materskej či prekážok počas tejto mimoriadnej situácie, pripravili sme pre vás online seminár s RNDr. Jankou Motyčkovou. S ohľadom na zmeny v Zákonníku práce účinné od 4. 4. 2020 vám ponúkame pomoc od lektorky, ktorej môžete počas celého online seminára klásť otázky a hľadať tak optimálne riešenia súvisiace s pracovnoprávnymi problémami vo vašej firme.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
  • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020


●    Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie  – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
●    Konto pracovného času, pružný pracovný čas
●    Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
●    Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
●    Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
●    Práca nadčas, - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
●    Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
●    Evidencia pracovného času a nadčasu

 

Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady


●    Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
●    Za prácu v noci
●    Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
●    Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku verzus náhradné voľno

 

Prekážky v práci


●    Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
●    Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
●    OČR a ošetrovné od 27.3.2020 počas mimoriadnej situácie, preukazovanie
●    Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

 

Dovolenka


●    Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
●    Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
●    Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
●    Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
●    Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
●    Prečerpaná dovolenka

 

Pohotovosť


●    Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
●    Výkon práce počas pohotovosti, mzda

 

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka

11.30 – 14.30 prednáška spojená s diskusiouPROFIL LEKTOA: 

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.


Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma ... 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor