Detail kurzu

US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov.

Obsah kurzu

  • Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA - US.GAAP.
  • Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.
  • Koncepčný rámec.
  • Účtovný cyklus, explicitné (hospodárske) a implicitné (účtovné operácie).
  • Prezentácia účtovnej závierky: výkaz ziskov a strát, pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia, výkaz nerozdeleného zisku, súvaha, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní.
  • Praktická časť vo forme príkladov.
  • Výkaz peňažných tokov.
  • Udalosti po vykazovanom období.
  • Diskusia.

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať