Detail kurzu

Daňová akadémia: Špecialista medzinárodného zdaňovania

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Certifikovaný kurz zameraný na problematiku medzinárodného zdaňovania. Rozsah, optimálne zloženie tém a individuálny prístup je zárukou kvalitného vzdelávania. Kurz Špecialista medzinárodného zdaňovania je súčasťou Daňovej akadémie.

Obsah kurzu

  • Určenie daňového domicilu.
  • Transferové oceňovanie (základné princípy ,najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
  • Stála prevádzkareň a organizačná zložka (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
  • Priradenie nákladov v ponímaní medzinárodného zdaňovania
  • Licencie, sublicencie, know-how rozdiely a zdaňovanie.
  • Definícia konečného užívateľa.
  • Dividendy.
  • FO v medzinárodnom zdaňovaní (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).

Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom obore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor