Detail kurzu

BRATISLAVA - Manažment kvality a neustáleho zlepšovania

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je:

Ø  Zvýšiť efektívnosť riadiacej práce manažérov vďaka primeranému dôrazu na kvalitu produktov a procesov vo firme, organizácii  

Ø  Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o manažmente kvality a zvýšiť ich motiváciu pre neustále zlepšovanie procesov a produktov   

Ø  Pomôcť manažérom hľadať a aplikovať motivačné faktory svojich podriadených pre realizáciu vytýčených zmien


Obsah kurzu

Politiky riadenia kvality a neustáleho zlepšovania vo firme, organizácii

Základné koncepty  a nástroje TQC / TQM / KAIZEN-u vo firme

Filozofia a prax zlepšovania kvality na pracoviskách  (Gemba KAIZEN)

Princípy 5S a ich aplikácia v praxi

Eliminácia mrhania (MUDA) a ďalšie spôsoby znižovania nákladov

TPM - Total Productive Maintenance - zásady dobrého hospodárenia

Interné zákaznícke vzťahy a ich vplyv na kvalitu a produktivitu

Význam tímovej spolupráce pre zlepšenie kvality produktov a stability procesov  

Úloha manažérov pri zabezpečovaní kvality a neustáleho zlepšovania vo firme

Základné princípy riadenia zmien, motivácia pracovníkov pre zmeny

Audity v systéme kvality a neustáleho zlepšovania

Tvorba akčných plánov zlepšenia – osobných / firemných

Cieľová skupina

určený pre stredný manažment firiem a organizácií, supervízorov, tímlídrov i vedúcich projektových tímov.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru a stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor