Detail kurzu

Tímová spolupráca

Zelený klobúk s. r. o.

Popis kurzu

Pracovať v tíme má viacero výhod. Ak to v tíme správne funguje, ľudia smerujú za rovnakým cieľom s určitou mierou zodpovednosti a vzájomne sa dopĺňajú. Naviac je prítomná vzájomná dôvera, otvorená komunikácia, vnútorná pozitívna motivácia, a tiež takzvaný „tímový duch“. Ak to vo vašom tíme tak nevnímate, príďte na náš vzdelávací program a nájdite s nami riešenia pre zmenu k lepšiemu.

Obsah kurzu

Témy vzdelávacieho programu:

 

PRED TÝM AKO SA ZAČNEME VENOVAŤ  TÍMOVEJ SPOLUPRÁCI

  • Tím verzus skupina a aké sú rozdiely a výhody/nevýhody v praxi.

  • Čo všetko súvisí s efektívnou tímovou spoluprácou.

  • Rušivé elementy/bariéry pri tímovej spolupráci.

 

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O ČLENOCH TÍMU

·      Skladba tímu a typológia osobnosti.

·      Tímové role a ich význam pre efektívnu spoluprácu.

·      Štýly riadenia pre efektívne vedenie tímu.

·      Ako pracovať s jednotlivou typológiou osobnosti.

 

NÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S TÍMOVOU SPOLUPRÁCOU

·      Silné a slabé stránky členov tímu a tímu ako takého.

·      Tímová komunikácia a jej pravidlá.

·      Zvyšovanie výkonnosti využitím tímovej dynamiky.

·      Tím ako dôležitý článok vo firemnom prostredí.

 

TIPY A ODPORÚČANIA PRE ÚČASTNÍKOV

·      Čo s tým a ako nato, ak to v tíme nefunguje.

·      Ako prispievať k efektívnosti tímovej spolupráce.

·      Diskusia.

Cieľová skupina

Pre koho bol vzdelávací program vytvorený?

  • Pre tých, ktorí sa venujú/riešia tému tímová spolupráca.

  • Pre tých, ktorí vedú tím.

  • Pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako lepšie pracovať v alebo s tímom.

Certifikát Certifikát o absolvovanom vzdelávacom programe. Poznámka k cene

Cena je konečná. Spoločnosť nie je platcom DPH. Cena zahŕňa: 2 dňový vzdelávací program, pomôcky pre účastníkov, 2x obed, 4x občerstvenie, náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať