Detail kurzu

Webinár: Daňová optimalizácia v roku 2020 - Ing. Milan Kúdela

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Legislatíva poskytuje rad možností, ako optimalizovať výšku svojej daňovej povinnosti. Aj preto sme tu pre vás opäť s témou daňovej optimalizácie. Tak ako v predošlých obdobiach, aj tentokrát vás skutočný odborník Ing. Milan Kúdela zoznámi s možnosťami, ktoré nám aktuálne zákon povoľuje.

 

Program seminára je zostavený tak, aby si naozaj každý účastník, či už ste personalistom, mzdárom, účtovníkom, živnostníkom, finančným riaditeľom,  majiteľom jedno alebo viac osobovej eseročky, odniesol zo seminára relevantné a cenné rady, ktoré vám zaručene pomôžu znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika. Nenechajte si preto ujsť praktické tipy skutočne pre každého.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
 • Záznam z webinára počas 30 dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Program

 • Zmena účtovného obdobia
 • Pozastavenie daňového odpisovania.

 • Uplatnenie opravných položiek a rezerv s vplyvom na základ dane.

 • Nízka kapitalizácia.

 • Sprostredkovania s odmenou nad rámec daňových výdavkov.

 • Vyplácanie základného imania a zdaňovanie.

 • Vklady majetku do ostatných kapitálových fondov a ich vyplácanie.

 • Dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie.

 • Podávanie dodatočných daňových priznaní.

 • Eliminácia vzniku stálej prevádzkarne pre účely zákona o DzP.

 • Interná súťaž.

 • Dovolenka nad rámec zákona.

 • Neodpočítateľná DPH ako náklad.

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Profil lektora: 

Ing. Milan Kúdela

Člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma ...

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor