Detail kurzu

Ako viesť pracovné porady a stretnutia

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Kurz, ktorý Vás uvedie do problematiky vedenia porád a stretnutí.

Obsah kurzu

  • príčiny a dôvody neúspešných porád
  • deštruktívne a konštruktívne prvky porady
  • rozhodovanie v rámci porady
  • práca s otázkami a zvládanie iného názoru
  • zhrnutie kľúčových rozhodnutí
  • problémové situácie na porade
  • minimálna/žiadna aktivita účastníkov
  • „mŕtvy bod“ a jeho preklenutie
  • zvládanie problémových účastníkov porady
  • osobitosti porád vedených formou Livemeetingu (online, bez osobného kontaktu) a Scrum meetingov

Cieľová skupina

všetci, ktorí v práci komunikujú prostredníctvom elektronických platforiem
Hodnotenie
Organizátor