Detail kurzu

Ako získať a presvedčiť iných

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Kurz, ktorý Vás uvedie do problematiky presviedčania okolia na základne typológie osobností.

Obsah kurzu

  • reflektovať a proaktívne stavať na svojich silných stránkach pri získavaní druhých pre svoje nápady a myšlienky.
  • oboznámiť sa s typológiou „druhej strany“, porozumieť jej potrebám, očakávaniam a prispôsobiť jej svoje správanie.
  • osvojiť si funkčné stratégie a postupy pri získavaní podpory druhých.
  • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií v komunikácii pri získavaní podpory zainteresovaných strán.
  • oboznámiť sa zo základnými modelmi riadenia zmeny v organizácii.

Cieľová skupina

manažment všetkých úrovní
Hodnotenie
Organizátor