Detail kurzu

Ako získať a presvedčiť iných (online školenie)

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Online kurz v trvaní 2 x 3,5 h, ktorý Vás uvedie do problematiky presviedčania okolia na základne typológie osobností. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Obsah kurzu

  • reflektovať a proaktívne stavať na svojich silných stránkach pri získavaní druhých pre svoje nápady a myšlienky.
  • oboznámiť sa s typológiou „druhej strany“, porozumieť jej potrebám, očakávaniam a prispôsobiť jej svoje správanie.
  • osvojiť si funkčné stratégie a postupy pri získavaní podpory druhých.
  • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií v komunikácii pri získavaní podpory zainteresovaných strán.
  • oboznámiť sa zo základnými modelmi riadenia zmeny v organizácii.

Cieľová skupina

manažment všetkých úrovní
Hodnotenie
Organizátor