Detail kurzu

Strategické plánovanie

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Kurz, ktorý Vás uvedie do problematiky strategického plánovania.

Obsah kurzu

  • čo znamená pojem „stratégia“ v biznis prostredí
  • stratégia vs. taktika
  • proces strategického plánovania (formulovanie cieľov, formulovanie stratégie, implementácia stratégie
  • požiadavky na stanovovanie strategických cieľov
  • faktory vplývajúce na obsah a výber cieľov
  • záujmové skupiny a ich ciele
  • hierarchia cieľov podniku
  • členenie strategických cieľov
  • strategické rozhodovanie
  • strategická analýza (analýza externého a interného prostredia)

Cieľová skupina

manažment všetkých úrovní
Hodnotenie
Organizátor