Detail kurzu

WEBINÁR: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 - Ing. Martina Švaňová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov 2020/2021, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára. Okrem základných teoretických vedomostí, ktorými by ste mali nevyhnutne disponovať, sa počas webinára dozviete najmä praktické informácie napríklad aj o tom, na čo nesmiete zabudnúť pri prechode do nového účtovného roka, aké sú aktuálne lehoty pre toto zúčtovacie obdobie alebo aké zmeny nastali v tlačivách pre rok 2020.

Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
  • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

1. Legislatívne zmeny k 1. 1. 2021 – Zákonník práce
    - minimálna mzda
    - minimálne mzdové nároky
    - príplatky
2. Sociálne a zdravotné poistenie – parametre platné na rok 2021
3. Zákon o dani z príjmov – parametre platné na rok 2021 a iné novinky
4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
    - lehoty, termíny
    - nezdaniteľné časti základu dane a iné úľavy
    - daňový bonus na dieťa
    - daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
    - výpočet RZD a jeho zúčtovanie so zamestnancom
    - preplatky/nedoplatky RZD
    - darovanie 2 % dane
    - daňové tlačivá – zmeny

Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 14,00 – prednáška

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 41 70 53 414
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor