Detail kurzu

Popis kurzu

FinTech a RegTech menia bankový sektor. Tento workshop predstavuje podrobné vysvetlenia relevantných konceptov implementácie FinTech riešení vo finančníctve. FinTech workshop poskytne informácie o vývoji, softvérových aplikáciách a FinTech produktoch, blockchain technológii a kryptoaktívach, finančnom modelovaní, využívaní „big data“ a dôležitosti FinTechu pre regulačné požiadavky.

Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky Fintech a Regtech
  • História a vývoj Fintechu
  • Fintech aplikácie a vývoj softwaru, zlepšenie vnútorných procesov banky s využitím fintechu/regtechu, vyššia efektivita a úspora nákladov
  • Technológia blockchain, zdieľaná kniha záznamov (distributed ledger DLT) a jej aplikácia vo finančníctve, siete s oprávnením a bez oprávnenia (permissioned and permissionless networks), hash funkcia a asymetrická kryptografia, smart konrakty, forking, ako funguje blockchain v praxi, Bitcoin a iné krypto meny, súvisiace riziká, initial coin offering (ICO)
  • Fintech v tradingových systémoch, elektronické tradingové platformy, automatizované tradingové systémy (high frequency trading - HFT a automated trading systems - ATS), inteligentné analýzy trhov, automatizované poradenstvo, momentum trading, social trading, dark pools, spoofing, budúcnosť obchodovania na finančných trhoch
  • Finančné modelovanie s využitím „big data“ – modelovanie rizík, modelovanie aktív a pasív ALM 
  • Budúcnosť fintechu/regtechu vo finančnom priemysle, regulácia krypto aktív, využitie umelej inteligencie (AI/ML)
  • Simulácia SimFintech na hashing a blockchain, prípadové štúdie a strategické diskusie

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou celodenného workshopu sú inovátori a strategický manažment, projektoví manažéri a manažéri bankových procesov, finanční IT špecialisti so zameraním na vývoj nových riešení, lídri obchodných útvarov, experti z útvarov risk manažmentu, ALM a treasury, regulácie, analýzy, marketingu, back-office.

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor