Detail kurzu

Webinár: Daňové priznanie FO za rok 2020, praktický príklad typ B, zmeny ZDP 2021 - Ing. Miroslava Brnová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na vypracovanie DP FO typu B a zmeny v zákone o dani z príjmov FO pre rok 2021

Obsah kurzu

Program bude aktuálne doplnený...

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor