Detail kurzu

Elektronické PN od 1.6.2022, dohody na sezónne práce a dohody komplexne - Žilina - RNDr. Jana Motyčková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1. časť: NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI

     1. Elektronické PN a ďalšie zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

 • Úprava ochrannej lehoty pre tehotné, zmeny v materskom
 • Zmeny v podpornej dobe, zmeny v nároku na nemocenské dávky, započítanie dôb
 • Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a zmeny v oznamovacích povinnostiach pri PN, výplata dávok, prechodné obdobie
 • Zmeny v započítaní dôb pre dôchodky a dávky v nezamestnanosti
 • Zmena vo výplate dôchodkov
 • Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

    2. Dohody na sezónne práce (pripravované)

 • Podmienky na uzatvorenie, pracovný čas
 • Posudzovanie v zdravotnom poistení
 • Posudzovanie v sociálnom poistení, odvodová odpočítateľná položka2. časť: DOHODY KOMPLEXNE

  1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá

 • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
 • Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy

  2. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára

 • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
 • Evidencia
 • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda

  3. Daň a poistné z dohôd

 • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
 • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
 • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd v ZP

4. Nemocenské dávky, eldp

 • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
 • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  poistného a vykazovanie
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor