Detail kurzu

Základy programovania - Python / s KOMPASOM+ zadarmo

EDU.CO - KE spol. s r.o.

Popis kurzu

Python je interaktívny programovací jazyk (pôvodne skriptovací), ktorý vytvoril Guido van Rossum. Je často porovnávaný s jazykmi TclPerlSchemeJava a Ruby. Python je vyvíjaný ako open source projekt. Je to multi-paradigmový jazyk podobne ako Perl, čo znamená, že namiesto toho aby nútil programátora používať určitý štýl programovania, umožňuje používanie viacerých. Python podporuje objektovo orientované, štruktúrované aj funkcionálne programovanie. Je to dynamicky typový jazyk, podporuje veľké množstvo vyso ko-úrovňových dátových typov.

Obsah kurzu

V rámci počítačového kurzu Základy programovania – Python vás naučíme :

- základne pojmy pri programovaní
- základy programovania
- ako rozmýšľať pri programovaní a tvorení algoritmov
- ako napísať vlastný program
- získaš potrebné vedomosti pre štúdium pokročilejších princípov v programovaní

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem naučiť sa základy programovania v Python.

- možnosť absolvovania kurzu pre nezamestnaných cez KOMPAS+ zadarmo.

Certifikát Certifikát o absolvovaní. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté kurzovne a materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Marián Rusznyák, MBA
+421907782315
rusznyak@edu-co.sk

Hodnotenie
Organizátor