Detail kurzu

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2021 (Žilina) - Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jana Motyčková, JUDr. Patrik Benčík

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ak potrebujete získať včas všetky informácie o avizovaných „zásadných“ zmenách v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2021, jednodňová regionálna PP konferencia od spoločnosti Poradca podnikateľa je pre vás tým pravým miestom. Široký priestor na diskusiu, optimalizačné triky, prehľad legislatívy, ako aj možnosť konzultovať vlastné problémy so špičkovými lektormi a zároveň odborníkmi z praxe. To všetko na vás čaká už na záver roka v Žiline.

Obsah kurzu

Na čo sa návrh novely zákona o dani z príjmov od roku 2021, resp. 2022 zameriava? Čo ďalšie okrem zníženia administratívnej záťaže daňovníkov alebo zmeny pri registrácii správcu dane prináša novela zákona o DPH? Ako sa zmení slovenský dôchodkový systém a ako sa tieto zmeny dotknú súčasných a budúcich dôchodcov? Oplatí sa aj naďalej živnostníkom či iným samostatne zárobkovo činným osobám pri takto nastavenej legislatíve platiť vyššie odvody, ako je stanovené minimum?

Odpovede na tieto otázky, ako aj kompletný prehľad o daňových a účtovných novinkách pre rok 2021 vás pozývame vypočuť si do Bratislavy alebo Žiliny, kde sa bude konať v poradí už VIII. ročník jednodňovej PP konferencie.

Prednášajúcimi tohto obľúbeného podujatia sú skutoční odborníci z praxe, ktorí sa s vami podelia o svoje dlhoročné skúsenosti či optimalizačné triky a poskytnú vám tiež priestor na konzultáciu vlastných firemných otázok.

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie fyzicky, môžete sledovať živý prenos z Bratislavy online – z pohodlia vášho domova či kancelárie.

Korona safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Čo vás čaká?

 • Podrobný  prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2020
 • Podujatie vedené odborníkmi z účtovnej a daňovej praxe
 • Široký priestor na diskusiu a konzultáciu vlastných účtovných prípadov
 • Daňová a mzdová pohotovosť dostupná pre vás aj po skončení podujatia

Prednášajúci:

 • Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo Vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa
 • Patrik Benčík, Advokát a konateľ, BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
 • Jana Motyčková, Programátor – analytik mzdového softvéru, SOMI Trenčín spol. s r. o.
Program
 • 8:00 – 9:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:00 – 9:10 - Otvorenie konferencie
 • 9:10 – 10:00 - Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021 (Ing. Vladimír Ozimý)
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
  • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

 • 10:00 – 11:30 - Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021 (Ing. Vladimír Ozimý)
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
  • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
  • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
  • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
  • Zmeny v oblasti asignačnej dane
  • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
  • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
  • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
  • Kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
  • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020

 • 11:30 – 12:30 - Obed
 • 12:30 – 13:30 - Zmeny v oblasti účtovania od 1. 1. 2021 (Ing. Vladimír Ozimý)
  • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
  • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

 • 13:30 – 14:30 - Aktuality v mzdovej oblasti v r. 2021 (RNDr. Jana Motyčková)
  • Minimálna mzda 2021, zmeny v príplatkoch a súvisiace úpravy
  • Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
  • Identifikačné číslo sociálneho poistenia
  • Zmeny v ošetrovnom od 1.1.2021
  • Tehotenská dávka a tehotenský príspevok
  • Zmeny v dôchodkovom veku, minimálny dôchodok
  • Zmeny v Zákonníku práce
  • Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

 • 14:30 – 15:30 - Novela daňového poriadku od 1. 1. 2021 (JUDr. Patrik Benčík)

  * Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  Čo zahŕňa vstupenka?

  • bezplatnéslužby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
  • účasť na odbornom programe
  • rozsiahle pracovné materiály
  • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie (neplatí pre online účastníkov)
  • voucher na bezplatnýmesačný prístup k manažérskemu portáluezisk.sk 
  • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shopezakon.sk 

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .

  Organizátor konferencie:
  Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 
  Úsek Profivzdelávanie
  +421907712251, +421918451113
  profivzdelavanie@pp.sk


  Dátum a miesto konania:
  1.12.2020, Žilina - Žilina, Hotel Polom (mapa)

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor