Detail kurzu

Od nápadu k projektu (projektové riadenie)

Grantexpert s. r. o.

Popis kurzu

Kurz vás prevedie cyklom prípravy a riadenia projektu od myšlienky, cez plánovanie, realizáciu, až po ukončenie projektu. Pripraví vás na realizáciu projektových aktivít v rámci vašej organizácie, alebo aj cez žiadosť o externé financovanie.

Obsah kurzu

V rámci tohto kurzu sa naučíte:

  • Porozumieť základným pojmom projektového riadenia
  • Zorientovať sa v analytických metódach a spôsoboch plánovania
  • Ako si vytvoriť maticu logického rámca a jej následné využitie v projekte
  • Naplánovať aktivity projektu a priradiť k nim potrebné zdroje
  • Zrealizovať a ukončiť projekt s vyhodnotením jeho efektivity

Pre koho je kurz určený:

  • Pre laickú verejnosť z verejného, súkromného a neziskového sektora so záujmom o zlepšenie zručností v oblasti riadenia projektov.

Cieľová skupina

Kurz je pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s projektovým riadením, avšak pre vstup do kurzu je potrebné mať nápad vhodný na realizáciu prostredníctvom projektu, a všeobecné porozumenie a pochopenie princípov riadenia.
Certifikát Po skončení kurzu obdržíte certifikát

Kontaktná osoba

Juraj Zelinka
+421 911 107 306
juraj.zelinka@grantexpert.sk

Hodnotenie
Organizátor