Detail kurzu

Webinár: Zmeny v mzdovej učtárni v prvom štvrťroku 2021 - RNDr. Jana Motyčková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Aj v roku 2021 sa budú diať zmeny v oblasti personálnej a mzdovej oblasti. A nebude toho veru málo. Zmeny v ošetrovnom – dovolenka navyše pre rodičov – nové nariadenia týkajúce sa domáckej práce – možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie – výrazné zvýšenie daňového bonus na dieťa – či úprava daňových povinností zamestnávateľa.

 

Veľký prehľad o tom, čo nás čaká hneď v úvode roka a tiež v priebehu nasledujúcich mesiacov si môžete prísť vypočuť osobne do Bratislavy alebo Žiliny. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť fyzicky, budeme vysielať školenie naživo aj vo forme webinára.

 

Okrem veľkého prehľadu o aktualitách v mzdovej a personálnej učtárni, venujeme zvlášť pozornosť problematike ročného zúčtovania dane za rok 2020. Konkrétne si pripomenieme dôležité lehoty, povieme si, kto má nárok a ako podať žiadosť o ročné zúčtovanie dane, objasníme si, ako sa vysporiadať s daňovými nedoplatkami, resp. preplatkami a pod.

 Obsah kurzu

Popis

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Program

 • Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
  • Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021
  • Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
  • Domácka práca od 1.3.2021
  • Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
  • Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky...)
  • Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021
  • Otázky účastníkov k aktuálnym novinkám v r. 2020
  • Ďalšie aktuálne prijaté opatrenia
 • Daňové povinnosti zamestnávateľa
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
  • Termíny v súvislosti s RZD
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Ročné zúčtovanie dane (verzus daňové priznanie)
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
  • Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
  • Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
  • Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
  • Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
  • Letná a vianočná odmena v potvrdení a v RZD
  • Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
  • Výpočet dane a vyrovnanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor