Detail kurzu

Webinár: Intrastat – aktuálne v roku 2021 - Monika Šašalová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Prijali ste tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Neviete ako na to? Ste na správnom mieste. O tom, ako postupovať po zmenách v roku 2021 a o Brexite vám porozpráva Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., ktorý disponuje viac ako 30-ročnou odbornou praxou. Počas jediného dňa na tomto webinári spoznáte všetko, čo potrebujete vedieť o intrakomunitárnom obchode, colnej únii, jednotnom trhu, zatriedení tovaru do KN, legislatíve, hláseniach, výnimkách, spravodajskej povinnosti, spôsoboch elektronickej komunikácie aj o vykazovaní osobitných transakcií a prípadov.

Obsah kurzu

Ako bonus získa každý účastník:
  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program

Úvod do INTRASTATu

  • Intrakomunitárny obchod, colná únia, jednotný trh
  • Legislatíva, pojmy, predmet hlásení, výnimky
  • Spravodajská povinnosť – vznik, zrušenie, povinnosti  
  • Zmeny  pre rok 2021 a Brexit – ako postupovať

Aplikácia metodiky pre zber štatistických údajov

  • Zatriedenie tovaru do KN – zásady, colný sadzobník, pomôcky  
  • Pravidlá pre vyplňovanie hlásení
  • Vykazovanie osobitných transakcií a prípadov
  • Spôsoby elektronickej komunikácie a odoslanie hlásení

Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 14:30  prednáška spojená s odpoveďami na otázky


PROFIL LEKTORA: 

Monika Šašalová

V colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.


Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma  . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor