Detail kurzu

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024 - webinár - RNDr. Jana Motyčková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

  1. Minimálna mzda v r. 2024 a súvisiace úpravy

-        Minimálne mzdové nároky

-        Sadzby príplatkov

-        Priemerný zárobok na prelome rokov

2.      2. Ďalšie mzdové parametre

-        SP, ZP – maximálny VZ, maximálny DVZ, minimálny preddavok v roku 2024

-        iné parametre

3.      3. Daň z príjmov zo závislej činnosti

-        Zmeny od 1.1.2024

-        Nezdaniteľné časti, DB a ďalšie parametre v roku 2024

-        Daňový bonus v RZD a DP za rok 2023, príklady

4.      4. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023

-        Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady

-        Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady

-        Povinnosť zamestnávateľa v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu do SP

-        Informácie zverejňované SP zamestnávateľovi od 1.1.2024

-        Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

-        Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza (informácia)

-        Sadzby príspevkov do II. piliera, zmeny v II.pilieri

-        Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024

-        Sumy minimálnych dôchodkov v r. 2024

-        Rodičovský dôchodok v roku 2024

-        Ošetrovné v roku 2024

5.      5. Ďalšie aktuality v mzdovej oblasti podľa prijatej legislatívy

6.      6. Povinnosti na prelome rokov

-        Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023

-        Kontrola/prepočet dovolenky

-        Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor