Detail kurzu

Webinár: Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021 a ročné zúčtovanie - RNDr. Jana Motyčková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na najdôležitejšie zmeny v mzdovej učtárni a ročné zúčtovanie DzP zo ZČ

Obsah kurzu


1. Prehľad zmien v mzdových predpisoch za 2. polrok 2020

 • Predkladanie eldp do SP
 • Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
 • Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020 vs rodičovská dovolenka
 • Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou


2. Parametre v r.2021

 • Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
 • Daňové parametre
 • SP, ZP a iné parametre


3. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021

 • Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
 • Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, zmeny pri PN, OČR, materskom
 • Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia, vplyv na platenie poistného
 • Zmeny v minimálnom dôchodku
 • Ďalšie zmeny sociálnom poistení


4. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie


5. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť

 • Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
 • Zmeny vo vyhlásení, postupov pri ročnom zúčtovaní dane
 • Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
 • Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
 • Letná a vianočná odmena v r. 2021


6. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021

 • Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021
 • Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
 • Domácka práca od 1.3.2021
 • Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
 • Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky,...)


7. Povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
 • Termíny v súvislosti  s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch


8. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

 • Žiadosť o ročné zúčtovanie
 • Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
 • Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
 • Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
 • Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa, letné a vianočné odmeny v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
 • Výpočet dane a vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor