Detail kurzu

Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na ročné zúčtovanie a zmeny pre rok 2021

Obsah kurzu


1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020

 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň


2. Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • plnenia poskytované v súvislosti s ochorením COVID-19
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. vzdelávanie zamestnanca, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príspevok na preventívnu prehliadku


3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti


4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane


5. Uplatnenie daňového bonusu

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu


6. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky


7. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti


8. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2021, napr.:

 • zmeny vo vymedzení príjmom oslobodených od dane
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane
 • skončenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
 • zmeny údajov uvádzaných v mzdovom liste


V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program doplnený.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor