Detail kurzu

Webinár: Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2021 vrátane ročného zúčtovania - Júlia Pšenková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný na zmeny v mzdovej učtárni a ročné zúčtovanie DzP zo ZČ

Obsah kurzu


1. Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • rekreačné poukazy
 • príspevok na športovú činnosť detí
 • 13, 14. plat
 • ostatné zmeny


2. Sociálne poistenie

 • maximálny mesačný vymeriavací základ 
 • maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu
 • ostatné zmeny
 • odvodová úľava


3. zdravotné poistenie

 • odvodová úľava
 • odpočitateľná položka 
 • ostatné zmeny


4. Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti dane
 • daňový bonus
 • príjmy oslobodené od dane
 • sadzba dane


5. Ročné zúčtovanie dane

 • lehoty
 • žiadosť o vykonanie 
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus na deti a úroky z úveru
 • výpočet
 • sadzba dane

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor