Detail kurzu

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2023 a 2024, vybrané oblasti zdaňovania PO v roku 2023 - Ing. Peter Horniaček

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.

Obsah kurzu

1. Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2023

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • zmeny v usmernení MF SR k transferovej dokumentácii pre rok 2023
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

 

2. Novely ZDP prijaté v priebehu roka 2023 s postupnou účinnosťou v priebehu roka 2023 a  od 1.1.2024

 • 59/2023 Z. z. – daň z osobitnej stavby ako DV
 • 60/2023 Z. z. – podnikové škôlky pre deti do veku 3 r.
 • 65/2023 Z. z. – dotácia na stravovacie návyky v DB na vyživované dieťa
 • 123/2023 Z. z. – úľava na dani – regionálna investičná pomoc
 • 128/2023 Z. z. – športový odborník, komerčné dlhopisy
 • 205/2023 Z. z. – reforma stavebnej legislatívy
 • 278/2023 Z. z. – CFC FO zrušenie
 • 281/2023 Z. z. – všeobecná bezpečnosť výrobkov
 • 309/2023 Z. z. – premeny obchodných spoločností, zamestnanecké akcie, podielové fondy
 • zákon č. 315/2023 Z. z. – krypto meny, charitatívna reklama,

 

3. Vybrané oblasti zdaňovania PO v roku 2023

 • uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby a osobitne pri elektromobiloch – informácia FR SR č. 4/PO/2023/IM, fotovoltaická elektráreň, zaradenie elektronabíjačky do odpisovej skupiny
 • oprava základu DPH a odpočítanie DPH pri nezaplatení protihodnoty za tovary a služby z pohľadu účtovníctva a zákona o dani z príjmov
 • účtovanie dotácií a ich vplyv na základ dane z príjmov PO, bonifikácia úrokov z pohľadu zákona o dani z príjmov, vrátenie dotácie
 • posudzovanie transakcií so závislými osobami na účely uplatnenia statusu mikrodaňovníka

 

4. Na čo nezabudnúť pred koncom zdaňovacieho obdobia – príprava na zostavenie daňového priznania

5. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať