Detail kurzu

Posilnite si svoju empatiu

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Vítame Vás na podujatí, na ktorom preskúmame našu schopnosť budovať väzby medzi nami a druhými ľuďmi. Empatia nie je len “schopnosť” vcítiť sa do emócií druhého človeka. Ide o komplexnú zručnosť, ktorá nám umožňuje vytvárať vzťahy s druhými, rozumieť ich správaniu a motivácii a adekvátne na to reagovať. Empatia odbúrava naše komunikačné bariéry, umožňuje nám lepšie spoznať a pochopiť druhých ľudí, pomáhať im nachádzať riešenia, povzbudzovať a podporovať ich, prežívať s nimi ich radosti i starosti.

Empatia je dôležitou súčasťou emočnej inteligenciu, je nezávislá na našom IQ,  dá sa posilňovať ale takisto, ak sa jej nevenujeme, môžeme túto schopnosť strácať. Svojím empatickým správaním vyvolávame u druhých pocit, že sú vypočutí, ocenení a rešpektovaní a tak sa, vďaka empatii, môžeme stať lepšími priateľmi, vedúcimi, partnermi, deťmi a rodičmi.

Obsah kurzu

Cieľová skupina

Najviac si z webinára odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Webinár je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). A keďže sa  skutočné a trvalé zmeny rodia v našom vnútri, buďte pripravení na to, že doň hlboko načriete, že sa budeme veľa rozprávať a spoločne, aj individuálne, riešiť rôzne úlohy a cvičenia.
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor