Detail kurzu

Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Python je mimoriadne efektívny multiplatformový programovací jazyk. Vyznačuje sa jednoduchou syntaxou a veľmi rýchlou tvorbou užitočných a výkonných programov. Dôvodom jeho efektivity je skutočnosť, že aplikuje aj také techniky programovania, ktoré chýbajú v iných programovacích jazykoch akými sú napríklad C/C++,Java, hoci sa javia úplne logickými. Odlišný je aj pohľad na premenné. Taktiež používa logické členenie zdrojového kódu do sekcií, ktoré ho robia kratším a prehľadnejším. Python podporuje procedurálne, funkcionálne aj objektovo orientované programovanie. Spôsob programovania v jazyku Python sa z hľadiska systematickosti v mnohom odlišuje od iných jazykov – to, čo sa v iných jazykoch vyučuje až na pokročilých kurzoch, je v jazyku Python úplne zásadné už v úvode. Nespornou výhodou je aj skutočnosť, že jadro jazyka obsahuje veľké množstvo vstavaných funkcií, ktoré nie sú súčasťou žiadnej externej knižnice. Pre programátorov zvyknutých na jazyk С/C++ dokonca existuje knižnica, ktoré mapuje C-čkové typy na typy jazyka Python.

Obsah kurzu

Syntax jazyka Python - Zaujímavosti a jedinečnosti jazyka Python - Obecná štruktúra programu - Bloky kódy – sady - Identifikátory a ich zápis Údajové typy a odkazy na objekty - Rozdelenie údajových typov - Premenné v jazyku Python - Dynamické typovanie - Meniteľné a nemeniteľné typy - Celé čísla a ich neobmedzenosť vo veľkosti - Reálne čísla - Textové reťazce - Uvoľnenie objektov z pamäte Operátory - Priraďovacie a rozšírené priraďovacie operátory - Logické operátory a skrátené vyhodnocovanie - Aritmetické a rozšírené operátory - Preťažené operátory - Unárne operátory is a not - Porovnávacie operátory a reťazenie - Priorita operátorov - Operátor príslušnosti Príkazy a riadenie toku programu - Príkaz binárneho vetvenia if ... - Príkaz viacnásobného vetvenia - Cyklus for ... in - Cyklus while ... - Riadenie cyklov príkazmi break a continue - Príkaz pass - Optimalizácia cyklov Podprogramy - Zápis procedúr a funkcií - Návratové hodnoty funkcií - Formálne parametre Iterovateľné objekty - Reťazce a polia znakov - tuple a list - Spracovanie prvkov zoznamov Výnimky - Spracovávanie výnimiek - Generovanie vlastných výnimiek - Zásobník volaní - Odchytávanie viacerých výnimiek

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať