Detail kurzu

IZOMETRIC,s.r.o. - SCC školenie - SSG školenie - scc – ssg

IZOMETRIC, s.r.o.

Popis kurzu

SCC je školenie zamerané na manažovanie bezpečnosti a ochrany pri práci pre dodávateľov. Obsahuje súbor poznatkov a požiadaviek na výkon povolania v oblastiach:

– identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík,

– príčiny úrazov a hlásenie úrazov,

– bezpečné správanie sa na pracovisku,

– úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov,

– predpisy vzhľadom k pracovným miestam a pracovným činnostiam,

– núdzové opatrenia, nebezpečné látky a nebezpečný náklad,

– protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchmi,

– pracovné prostriedky a postupy,

– elektrina a žiarenie,

– ergonómia pracovného miesta, osobné ochranné prostriedky.

Hodnotenie
Organizátor