Detail kurzu

Novely daňových zákonov od 1.1.2024 - Košice - Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2024.

Lektor : Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Obsah kurzu

Program bude aktuálne doplnený

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor