Detail kurzu

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne štylistické otázky, ale aj na vždy problematické čiarky a nevyhnete sa ani štylizačným cvičeniam, vďaka ktorým získate lepšie pisateľské  zručnosti.   

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Obsah kurzu

  1. Slovenčinárska rozcvička
  2. Kam patrí čiarka
  3. Čoho sa vyvarovať
  4. Praktické štylistické cvičenia

Cieľová skupina

Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí každý deň písomne komunikujú a vytvárajú  administratívne texty a úradnú korešpondenciu. 
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor