Detail kurzu

Elektrotechnické minimum s preskúšaním na §21 ONLINE víkendový kurz

TM Consulting, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti elektrotechniky za účelom nadobudnutia odbornej spôsobilosti Elektrotechnik podľa §21 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v aktuálnom znení.

Obsah kurzu

  • Základy teoretickej elektrotechniky
  • Tvorba elektrotechnickej technickej dokumentácie
  • Elektrotechnické meranie
  • Elektronika
  • Elektrické prístroje a stroje
  • Automatizácia
  • Elektrické inštalácie strojov, prístrojov a zariadení
  • Základy výroby, rozvodu a použitia elektrickej energie
  • Základy BOZP a požiarnej ochrany pri práci s elektrickými zariadeniami


Vyučovanie prebieha PIA - SO. PIA od 14:00, SO od 8:00 hod.


Cieľová skupina

Online kurz je určených pre všetkých, ktorí chcú získať odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa §21 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v aktuálnom znení.
Certifikát Osvedčenie o získanom vzdelaní v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
0907736117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať