Detail kurzu

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022 - Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý, Júlia Pšenková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú konferenciu do populárneho Grandhotela Starý Smokovec****. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Nenechajte si preto ani tento rok ujsť obľúbenú akciu – samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.

 

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií.

Obsah kurzu

Popis

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike


Program

1. deň (08.12.2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca,  Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

9:00 – 9:30 hod. registrácia účastníkov

9:30 – 10:45 hod. Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022

Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2022:
  • rušia sa registračné kartičky DPH,
  • rozšírenie inštitútu ručenia za daň – väzba na oznamovanie bankových účtov platiteľov dane,
  • osobitný spôsob úhrady dane na osobný účet daňovníka, tzv. split payment a iné.
 • Novela zákona o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK) účinná od 1.1.2022:
  • transparentné kritériá pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov,
  • bonusy vysokej daňovej spoľahlivosti – pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu,
  • nová úprava pre nazeranie do spisu, vypočutie svedka, dokazovanie,
  • zníženie úhrady za záväzné daňové stanovisko,
  • nový inštitút rozhodnutie o vylúčení a iné.

10:45 – 11:00 hod. káva s občerstvením

11:00 – 12:00 hod. Zmeny v zákone o DPH a DAŇOVOM PORIADKU účinné od 1. 1. 2022 (pokračovanie v prednáške)

Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2022

Ing. Vladimír Ozimý,  daňový poradca

 

2. deň (09.12.2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca,  Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, Júlia Pšenková

8:30 – 9:00 hod. registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod. Vybrané aktuálne témy k DPH

Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpna zmluva, určenie základu dane
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov – príklady z praxe
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov), odpočítanie dane z nákupu nehnuteľností, bytov a z prenájmu
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Diskusia

10:30 – 10:40 hod. káva s občerstvením

10:40 – 12:00 hod. Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 a pohľad na virtuálne meny za rok 2021 a 2022 z účtovného a daňového hľadiska

Ing. Vladimír Ozimý

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

Júlia Pšenková

Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • nárok na dovolenku 

14:30 – 15:00 hod. diskusia

 

3. deň (10.12.2021): Júlia Pšenková

 

8:30 – 9:00 hod. registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

Sociálna poisťovňa

 •  vymeriavací základ pre poistné odvody
 • vymeriavací základ pre PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie

 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti

 •  daňové veličiny platné od 1.1.2022
 •  daňový bonus na deti

10:30 – 10:40 hod. káva s občerstvením

10:40 – 12:00 hod. Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022 (pokračovanie)

Júlia Pšenková

12:00 – 13:00 hod. obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Júlia Pšenková

 • termíny, lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o ročné zúčtovanie
 • nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku
 • daňový bonus na deti, úrok z úveru
 • postup pri RZD
 • vyrovnanie výsledkov
 • ročné hlásenie o dani

 


Harmonogram

Účastnícky poplatok zahŕňa: obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie a pre ubytovaných aj večere formou bufetu.

 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú do 22. 11. 2021 nárok na zľavnené ubytovanie v Grand Hoteli Starý Smokovec****.
 

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba

Izba DELUXE

 

 

Jednolôžková

Dvojlôžková

Jednolôžková

Dvojlôžková

85 €

95 €

105 €

115 €


Termíny ubytovania:
 • 8. –10. 12. 2020  (všetky tri dni konferencie)
 • 8. – 9. 12. 2020  (1. a 2. deň konferencie)
 • 9. – 10. 12. 2020  (2. a 3. deň konferencie)
 • 7. – 10. 12. 2020  (predĺžený pobyt)
Rezervácia ubytovania:
 • Ubytovanie v termíne od 8. – 10. 12. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk.
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: DAU21
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871.
 • Platnosť zľavy je do 22. 12. 2021. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.
Ubytovanie zahŕňa:
 • raňajky formou bufetu
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra
  (1-krát za pobytový deň)
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • parkovanie
   Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním školenia.


Profil lektoraIng. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. 

Profil lektoraJúlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. 

Profil lektoraIng. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor