Detail kurzu

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien.

Obsah kurzu

- všeobecne k finančnej kontrole a k legislatívnym zmenám, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022

- finančné riadenie

- druhy finančných kontrol 

- základná finančná kontrola

- administratívna finančná kontrola

- finančná kontrola na mieste

- základné pravidlá vykonávania finančnej kontroly a auditu

- diskusia

Cieľová skupina

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor