Detail kurzu

Harmonizovaná FMEA podľa AIAG a VDA v praxi, vo firme

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Najnovšia aktualizácia FMEA (2019) podľa harmonizovanej príručky AIAG a VDA.

 • Porozumieť princípu zjednotenia metodiky AIAG a VDA
 • Porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka. 
 • Rozpoznať v rôznych fázach návrhu výrobkov alebo procesov možnosti vzniku porúch, určiť ich možné následky, ohodnotiť riziká a bezpečne im predísť. 
 • Naučiť sa identifikovať najkritickejšie a najpravdepodobnejšie chyby vo výrobku, v procese alebo v službe. 
 • Vyskúšať si aplikáciu FMEA na praktickom príklade.
 • Podľa novej metodiky z roku 2019.
 • EXKURZIA v SPOLOČNOSTI FMB

Obsah kurzu

1 deň:

 • Princíp zjednotenia metodiky AIAG a VDA
 • FMEA ako Analýza rizík - jej význam, prečo je dôležitá, kedy a kde sa používa, ako sa používa
 • História FMEA a použitie v životnom cykle výrobku
 • Hlavné zmeny vo FMEA, ciele, metodika
 • Základných 7 krokov FMEA
  • 1. Plánovanie a príprava
  • 2. Analýza štruktúry
  • 3. Analýza funkcií
  • 4. Analýza vád
  • 5. Analýza rizík, koeficienty a Action Priority
  • 6. Optimalizácia
  •  7. Dokumentácia výsledkov
 • Dokumentácia a zmeny 
 • Praktické ukážky FMEA

2 deň:

 • Praktický príklad pre vybraný výrobný proces
 • Obhliadka procesu, pochopenie procesu
 • Výber výrobného procesu pre FMEA
 • Rozdelenie procesu
 • Analýza štruktúry
 • Analýza funkcií, chýb, ich následkov
 • Hodnotenie rizika
 • Návrh akcií pre vysoké riziko v procese
 • Návrh ďalšieho pokračovania vo FMEA

Cieľová skupina

 • manažéri kvality
 • výrobní manažéri
 • výrobní inžinieri
 • technológovia
 • pracovníci zodpovední za kvalitu

Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor