Detail kurzu

Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz je určený každému, kto je v telefonickom kontakte so zákazníkmi (internými aj externými), kto reprezentuje organizáciu a zodpovedá za dojem, ktorý si odnáša zákazník – customer experience. Kurz je tiež vhodný pre operátorov v call centrách, servisných centrách, či asistentky manažérov, ktoré komunikujú so zákazníkmi alebo spolupracovníkmi v rámci organizácie. Účastníci sa naučia porozumieť tomu, čo ovplyvňuje dojem z telefonického hovoru a ako vyhodnocovať to, či bol úspešný.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.


Ciele:

 • Naučiť účastníkov profesionálne telefonicky komunikovať so zákazníkmi a spolupracovníkmi podľa aktuálnych trendov v customer experience.
 • Vytvoriť spolu s účastníkmi zákaznícke frázy vhodné na ich najčastejšie telefonické situácie z praxe.
 • Rozoznať a eliminovať najčastejšie chyby v telefonickej komunikácii.
 • Zlepšiť customer experience aplikovaním odporúčaní na prácu s hlasom a vedenie telefonického hovoru.
 • Precvičiť základné typy telefonických rozhovorov v rámci modelových situácií s využitím efektívnych komunikačných techník.

Obsah kurzu

Telefonický hovor z pohľadu zákazníka
 • Čo vplýva na customer experience (CX) pri telefonickom hovore?
 • Čo potrebuje cítiť každý zákazník – externý aj interný?
Profesionálna a moderná telefonická komunikácia
 • Tipy na bleskové zlepšenie telefonickej komunikácie (small talk, práca s otázkami, práca s pauzami, správne „posadenie“ hlasu, vhodné tempo reči, dynamická intonácia).
 • Najčastejšie chyby v telefonickej komunikácii (strohý úvod telefonického hovoru, vysvetľovanie bez porozumenia, neurčitá informácia o čase riešenia požiadavky a iné).
 • Customer experience trendy v telefonickej komunikácii (hyperpersonalizácia, zákazník zadáva informácie iba raz, odpovede na najčastejšie otázky, viackanálová komunikácia a iné).
Kruhový tréning zákazníckych komunikácií
 • Moderné frázy v telefonickej komunikácii – ako tlmočiť prozákaznícky a partnerský postoj.
 • Tréning preformulovania nevhodných výrazov, fráz a reakcií.
 • Techniky v zákazníckej komunikácii
 • Techniky aktívneho počúvania – parafrázovanie a reflektovanie.
 • Technika vysvetľovania, technika kladenia otázok.
 • Technika prekonávania námietok.
Tréning telefonických rozhovorov
 • Informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií.
 • Riešenie oprávnenej a neoprávnenej reklamácie (alebo nespokojného interného zákazníka).
 • Ťažké situácie s našimi zákazníkmi.
 • Kľúčové signály zákazníckej spokojnosti.
Praktický tréning telefonovania
 • Nácvik telefonických hovorov z praxe účastníkov.
 • Prichádzajúce a odchádzajúce telefonické hovory.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor