Detail kurzu

BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez EKS, na jednotlivé inštitúty, na zmeny v zákonnej úprave, na aplikáciu z pohľadu rozhodovacej praxe ÚVO. Na simulovanom príklade budeme zadávať zákazku s nízkou hodnotou a vysvetlíme, aké sú zmeny zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Obsah kurzu

  • z hľadiska finančných limitov a pravidlá pre ich zadávanie. Aký má dopad zvýšenie finančných limitov na výber jednotlivých postupov verejného obstarávania.

  • Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku a pre ZsNH, oznámenia a výzvy – čo má byť ich obsahom, aké sú zákonné lehoty.

  • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zo strany uchádzačov ich subdodávateľov a iných osôb, prostredníctvom ktorých preukazuje uchádzač zdroje alebo kapacity, ako vyhodnocovať ponuky v rámci určených kritérií na vyhodnotenie – zápisnice a ich obsah. Aké zmeny v osobnom postavení dodávateľov podľa § 32 priniesla novela zákona proti byrokracii a novela ZVO.

  • Žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietka.

  • Ako formulovať návrh zmluvy, čo musí byť jej obsahom

  • Postup kontroly splnenia osobitných podmienok zmluvy zo strany úspešného uchádzača a súčinnosť úspešného uchádzača podľa ZVO

  • RPVS - podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
  • Vaše problémy a otázky

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor