Detail kurzu

Word pre pokročilých (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Word pre pokročilých oboznámi účastníkov s princípmi pokročilej práce pri tvorbe a spracovaní rozsiahlejších dokumentov, s vytváraním a používaním formulárov, s možnosťami vkladania objektov a dynamických prepojení, s možnosťami zabezpečenia dát vo Worde a tiež s využitím hromadnej korešpondencie.

Na počítačovom kurze Word pre pokročilých sa:

» oboznámite s princípmi pokročilej práce pri tvorbe a spracovaní rozsiahlych dokumentov
» naučíte sa vytvárať a používať formuláre
» naučíte sa do dokumentu vkladať rôzne objekty a dynamické prepojenia
» budete vedieť zabezpečiť dáta vo Worde na rôznych úrovniach
» spoznáte princípy práce s hromadnou korešpondenciou

Obsah kurzu

ŠTÝLY

 • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
 • Použitie rozšírenej ponuky štýlov pre odsek a znak
 • Zobrazenie štruktúry dokumentu
 • Zmena vlastností štýlov pre odsek a znak
 • Tvorba vlastných štýlov
 • Výber všetkých výskytov štýlu v texte
 • Automatická aktualizácia štýlov
 • Automatické nahradenie jedného štýlu iným
 • Nastavenie automatického zalamovania textu pomocou štýlov
 • Princípy dedičnosti vlastností štýlov
 • Zrýchlenie práce so štýlmi nastavením klávesových skratiek

VKLADANIE ODKAZOV

 • Vkladanie poznámok pod čiarou a koncových poznámok do textu
 • Vkladanie popisov a automatického číslovania vkladaných objektov do textu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.)
 • Automatická aktualizácia údajov v texte pomocou krížových odkazov
 • Tvorba registra pojmov s automatickým odkazom na príslušné stránky
 • Automatické vytvorenie obsahu dokumentu
 • Automatické vytvorenie zoznamu vložených objektov (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) s odkazom na príslušné stránky

VKLADANIE OBJEKTOV

 • Vkladanie, použitie a úprava komentárov
 • Práca s automatickým textom
 • Vloženie polí pre dátum a čas s automatickou aktualizáciou
 • Sprehľadnenie navigácie v dokumente pomocou záložiek
 • Vkladanie obsahu súborov do iných súborov
 • Ako vložiť zvuk, videoklip a ďalšie objekty do textu a možnosti ich použitia
 • Vkladanie hypertextových odkazov

TVORBA ROZSIAHLÝCH DOKUMENTOV

 • Princípy a pravidlá návrhu a správy rozsiahlych dokumentov
 • Praktické využitie zobrazenia osnovy dokumentu pre návrh štruktúry
 • Rýchle presúvanie blokov textu pomocou osnovy
 • Zmena úrovní štýlov textu v osnove
 • Zobrazenie len vybraných úrovní štýlov textu
 • Zobrazovanie a skrývanie detailov v osnove
 • Využitie možnosti rozdeľovania dokumentov pre zrýchlenie práce s množstvom textu
 • Tvorba hlavného a vnorených dokumentov
 • Vzájomné previazanie vnorených dokumentov s hlavným dokumentom
 • Jednotná správa a aktualizácia štýlov v hlavnom a vnorených dokumentoch
 • Automatická tvorba obsahu hlavného aj vnorených dokumentov

DYNAMICKÉ PREPOJENIA

 • Ako si ušetriť čas pri práci s údajmi a miesto na počítači použitím dynamických prepojení
 • Vkladanie dynamických prepojení z Wordu do Wordu
 • Vkladanie dynamických prepojení z iných aplikácií do Wordu a naopak
 • Organizácia a správa dynamických prepojení

SEKCIE A FORMULÁRE

 • Sekcie, ich význam a použitie
 • Tvorba sekcií v dokumente
 • Nastavenie rôzneho obsahu hlavičky a päty pre jednotlivé sekcie dokumentu
 • Zmena globálnych vlastností dokumentu pre vybrané sekcie – veľkosť stránky, orientácia, okraje a pod.
 • Využitie sekcií pre ochranu dokumentov
 • Využitie sekcií pre prácu s formulármi
 • Ako zjednodušiť zadávanie vstupných údajov pomocou formulárov
 • Na čo treba dávať pozor pri tlačení formulárov

OCHRANA DOKUMENTOV

 • Možnosti zabezpečenia údajov v prostredí Wordu
 • Bezpečnosť na úrovni súboru – nastavenie prístupového hesla, odporúčanie na čítanie, automatická záloha súborov, ochrana osobných údajov
 • Zabezpečenie dokumentu pred neoprávnenými zmenami
 • Zabezpečenie ochrany pred makrovírusmi
 • Bezpečnosť na úrovni sekcií
 • Obmedzenia formátovania a úprav dokumentu
 • Definovanie výnimiek zabezpečenia

REVÍZIA DOKUMENTOV

 • Použitie nástroja Sledovanie zmeny pre korekcie a pripomienkovanie obsahu dokumentov
 • Aktivovanie režimu sledovania zmien
 • Zobrazenie návrhu opráv v dokumente
 • Rýchle vyhľadávanie opráv
 • Prijatie a odmietnutie navrhovaných zmien
 • Použitie tably revízií dokumentov

PRÁCA S POLIAMI

 • Automatizácia úloh v dokumentoch použitím polí
 • Vkladanie rôznych typov polí a ukážky ich praktického využitia
 • Zmena zobrazenia polí (obsah, kód)
 • Aktualizácia hodnôt polí

Cieľová skupina

IT kurz Word pokročilý je určený pre skúsenejších užívateľov programu Microsoft Word, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať jeho možnosti a vedieť vytvárať a spravovať rozsiahle dokumenty na profesionálnej úrovni.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s programom MS Word (na úrovni tém  počítačového kurzu Word – mierne pokročilý, prípadne porovnateľné znalosti získané praxou).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školeniia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať