Detail kurzu

Popis kurzu

Počítačový kurz Jazyk C# - úvod do programovania, oboznámi účastníkov so základmi programovania v jednom z najpoužívanejších programovacích jazykov súčasnosti, ktorý je koncipovaný ako primárny nástroj pre tvorbu aplikácií na platforme .NET, prezentujúcej virtuálny stroj spoločnosti Microsoft.

 • na počítačovom kurze Jazyk C# - úvod do programovania sa absolventi naučia:
  » ako vytvárať jednoduché aplikácie,
  » ako deklarovať a používať premenné a polia,
  » ako vytvárať procedúry a funkcie a pracovať s výnimkami.

   
 • zároveň sa zoznámia s pojmami objektovo-orientovaného programovania ako sú trieda, dedičnosť, polymorfizmus, interface, delegáti a mnoho ďalších.

Obsah kurzu

ZÁKLADY TVORBY APLIKÁCIE V C#

 • Program v C#.NET
 • Zdrojový text
 • Syntax jazyka
 • Preklad
 • Spustenie aplikácie
 • Ladenie

STAVEBNÉ KAMENE C#

 • Dátové typy
 • Číselné
 • Textové
 • Konštanty, premenné a ich deklarácia
 • Atribúty dátových typov – lokálne, globálne
 • Polia
 • Kolekcie
 • Operátory
 • Aritmetické
 • Textové
 • Logické
 • Riadiace štruktúry programu
 • if, if ... else, if ... elseif
 • Príklady použitia
 • switch
 • break
 • Príklady použitia
 • Ovládacie prvky vo Windows Form – CheckBox, RadioButton
 • Prečo používať if ... else alebo switch
 • Cykly
 • Príkaz for
 • Kolekcie a for each
 • while
 • do while

C# JE PRÍSNE OBJEKTOVO ORIENTOVANÝ  

 • OOP
 • Deklarácia triedy
 • Prístupové oprávnenia
 • Údajové zložky tried
 • Metódy
 • Konštruktor a deštruktor
 • Vlastnosti
 • Dedičnosť
 • Výnimky a ošetrenie chýb
 • Vznik výnimky
 • Ošetrenie výnimky
 • Príklady riešení

Cieľová skupina

IT kurz Jazyk C# základy programovania je určený pre začínajúcich vývojárov a programátorov, ktorí sa chcú zoznámiť s moderným programovacím jazykom Jazyk C#.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

 • Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním v inom programovacom jazyku. 
 • Odporúčané je predchádzajúce absolvovanie kurzu Úvod do programovania a algoritmizácie, prípadne primerané vstupné vedomosti získané praxou..

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať