Detail kurzu

Motiváciou k úspechu

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Môže sa stať človek úspešným bez toho, že by nebol motivovaný? Viete sa motivovať? Viete zistiť koho čo motivuje, ako? Prečo sú niektorí ľudia v práci spokojní a iní nie? Prečo sa motivačné faktory v čase menia? Aký je rozdiel v motivácii detí a dospelého človeka? Odmeňovať alebo trestať, akými formami, koho a kedy?

Účastníci sa naučia ako motivovať seba samých, svojich spolupracovníkov. Spoznanie rozdielu medzi stimuláciou a motiváciou prispeje k možnosti vytvorenia motivujúceho pracovného prostredia. Časť tréningu je venovaná vplyvu osobnosti a prostredia na pracovnú motiváciu.

Obsah kurzu

8:30 - 16:00

 • stimuly verzus osobné a pracovné potreby zamestnancov
 • možnosti identifikácie reálnych potrieb zamestnancov
 • výkonová motivácia zamestnancov – mýty a skutočnosť
 • sebamotivácia a faktory osobnej výkonnosti
 • faktory spokojnosti a nespokojnosti zamestnancov
 • faktory zvyšujúce motiváciu zamestnancov
 • spôsoby a možnosti motivovania seba a zamestnancov
 • nácvik vybraných techník zvládnutia odporu
 • schopnosť viesť ľudí a motivácia
 • motivácia rôznych typov osobností
 • odmena a uznanie
 • nácvik motivačného rozhovoru

Kontaktná osoba


0908268621
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor